Placeholder for Pallets dynamiek op de werkvloer 1Pallets dynamiek op de werkvloer 1

Operations beleefde goed Holland seizoen

Manager Operations & Facilities Gijs Gubbels aan het woord

Als manager Operations & Facilities is Gijs Gubbels verantwoordelijk voor alles wat er in de grote verpakkingshal van ZON gebeurt. Zo houdt hij zich onder meer bezig met logistieke en facilitaire vraagstukken, verpakkingswerkzaamheden, keuring en kwaliteit. Als degene die deze belangrijke processen overziet en bewaakt, is hij de juiste persoon om mee terug te blikken op het afgelopen Hollandseizoen.

Placeholder for Gijs 5Gijs 5

We spreken Gijs op een zonnige herfstochtend in het hoofdkantoor van ZON en hij heeft het druk, zo vertelt hij. Zijn functie is die van manusje-van-alles, troubleshooter en strateeg in één. Dat betekent veel schakelen tussen mensen, taken, opdrachten en ideeën, maar gelukkig is die rol Gijs op het lijf geschreven. Samen met zijn teamleiders kijkt Gijs tevreden terug op een druk Hollandseizoen.

“Hoewel we bij Logistiek meer werk hadden dan in 2022, hebben we het seizoen als rustiger ervaren. Dit komt vooral omdat we met een nieuw uitzendbureau in zee zijn gegaan, wat leidde tot betere en stabielere uitzendkrachten. Het zorgde voor meer rust op de werkvloer. Waar we wel tegenaan lopen, is dat we net iets te weinig ruimte hebben in de hal. Het team speelt daar echter goed op in, door de ruimte die er is zo goed mogelijk te benutten. Momenteel ben ik in gesprek met externe partijen, om het rustige winterseizoen toch goed in te kunnen vullen met logistieke activiteiten.”

Ook de Orderpickcentrale (OPC) heeft het druk gehad, zo vertelt Gijs. “Gelukkig is het ze gelukt om zowel grote als kleine klanten naar tevredenheid te bedienen. Bij Sorteren en Verpakken was er ook veel te doen. Daar is halverwege september al hetzelfde volume paprika’s door de sorteermachine gegaan als in heel 2022. Toch hebben we dit jaar minder flowpacks en asperges verpakt. Het weer was een uitdaging voor aspergetelers en de beschikbaarheid van paprika’s voor flowpacks was te weinig.”

Waar wel steeds meer vraag naar is, is naar productkeuringen, zowel in de hal als bij telers. “Dat is natuurlijk top, alleen feit is dat een aantal van onze keurmeesters al op leeftijd is. Zij zullen binnenkort gaan stoppen, dus we zijn op dit moment bezig met het aantrekken van nieuwe mensen die dit vak willen leren. Zo kunnen zij nu nog kennis opdoen van de huidige keurmeesters, en straks het stokje overnemen.”

Als belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst noemt Gijs de verduurzaming van ZON, zowel van het gebouw, als van alle bedrijfsprocessen. Zo worden momenteel de afvalstromen herzien en liggen er voor het einde van het jaar bijna 1200 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor. “De zonnepanelen zorgen straks voor een energiebesparing van zo’n twintig procent”, aldus Gijs. “We zijn bovendien met de pandeigenaar in gesprek om te kijken hoe we het pand verder kunnen verduurzamen. Met name de koeling, halverlichting en de dockdeuren hebben daarbij onze aandacht.”

Ik zie het als mijn verplichting om de logistieke hal zo goed, efficiënt en duurzaam mogelijk in te zetten.

Het is volgens Gijs evident dat duurzaamheid de toekomst heeft, maar bij elke stap moet wel gekeken worden of het rendabel is. “We kijken nieuwsgierig naar alle nieuwe ontwikkelingen op de markt op het gebied van verpakken, sorteren en logistiek en gaan mee met de tijd op een manier die voor ZON gezond en voordelig is. We weten niet wat de toekomst precies gaat brengen, maar ik wil met Operations continu blijven verbeteren, om samen met het team zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Door bijvoorbeeld logistieke services aan derden aan te bieden tegen een commercieel tarief, houden we onze logistieke activiteiten kostendekkend. We werken voor de telers en ik zie het als mijn verplichting om ervoor te zorgen dat we de hal zo goed, efficiënt en duurzaam mogelijk inzetten. Nu, maar vooral ook in de toekomst.”