Placeholder for Aardbei 2Aardbei 2

Sustainability

A sustainability team is active within ZON, with people from different departments at ZON, in order to bring together knowledge and skills from different areas of expertise

ZON streeft naar duurzaam gebruik van energie, grondstoffen, middelen en materialen. Duurzaamheid komt onder meer tot uitdrukking in milieuvriendelijke verpakkingen en biologische gewasbescherming bij onze telers. Binnen het duurzaamheidsteam wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als verpakkingsdoelstellingen die vastgelegd staan in het SIFAV 2025, actiepunten om aan de beoogde CO2-reductie van 50% te voldoen, telerinterviews en ondersteuning m.b.t. certificeringen als PlanetProof en GlobalGAP. ZON formuleert haar eigen doelstellingen ‘aan de hand van een routekaart duurzaamheid’ om aan de markteisen te voelden en op consumenten vraag in te spelen.

Placeholder for Peeters brooker bloemkool 8Peeters brooker bloemkool 8

Annual CO2 emissions

As a company, ZON will measure CO2 emissions annually from 2019 and set action points to reduce the footprint.

We believe that sustainably grown fruit and vegetables guarantee food with a good feeling. For example, our growers do everything they can every day to become more sustainable, for example:
  • Natural crop protection
  • PlanetProof certified
  • Choose a more sustainable packaging material
  • Investments that result in CO2 reduction


Placeholder for Harry Thijssen sla 19Harry Thijssen sla 19
ZON strives for sustainable use of energy, raw materials, resources and materials.
Project leader sustainability team ZON
Jenny Peters
Placeholder for Coeur de Boeuf aan struikCoeur de Boeuf aan struik

All innovation processes that ZON carries out with its growers are in conformity with the applicable objectives regarding packaging and other sustainability aspects in order to be able to market a future-proof new product or variety. ZON also regularly supports local and regional initiatives through sponsorship, often in the form of product sponsorship.