Placeholder for 2016300 Ortolanda Fotografie Oude Tonge HIGHRES DSC7337 201607152016300 Ortolanda Fotografie Oude Tonge HIGHRES DSC7337 20160715

‘De SIG&F subsidie maakt ZON als verkooporganisatie sterker’

Hans Kerstjens en Gerard Sproncken over de oorsprong van SIG&F

GMO heet tegenwoordig SIG&F, dat zal velen niet zijn ontgaan. Deze subsidie is bedoeld om telersverenigingen te helpen marktgerichter en duurzamer te produceren en er is veel over deze subsidie te vertellen. In een serie van drie artikelen belichten we eerst de oorsprong en achtergrond van SIG&F, vervolgens de operationele kant en ten slotte delen we het ervaringsverhaal van een teler. Dit is het eerste deel, waarin Manager Coöperatiezaken Hans Kerstjens en Manager Finance Gerard Sproncken ons een stukje wijzer maken over deze belangrijke subsidie.

“De SIG&F (Sectorale Interventie Groente & Fruit) valt onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie, dat in Brussel wordt vormgegeven. Vanaf 2023 biedt Europa telersverenigingen deze nieuwe SIG&F-optie aan, in plaats van de oude GMO-regeling (Gemeenschappelijke Marktordening). Na er een aantal jaren niet te hebben deelgenomen aan de regeling, is ZON in 2022 weer ingestapt. In 2023 is ZON meteen overgegaan naar de nieuwe SIG&F-variant. Het belangrijkste verschil tussen de oude en nieuwe regeling is dat verduurzamingsmaatregelen een hoger subsidiepercentage hebben gekregen, dat soms wel 30% hoger ligt dan voorheen.”

“Deze nieuwe regeling geeft een zwengel aan de sector om duurzame investeringen sneller rendabel te krijgen. Er zit momenteel bijvoorbeeld veel ontwikkeling in de opslag van energie, maar het blijft nog een risicovolle investering. Als er op dit soort ontwikkelingen 80% subsidie zit, is het eerder mogelijk om dit risico aan te gaan. Nadat deze technieken in het bedrijfsleven ontwikkeld zijn, worden vaak varianten voor consumenten ontwikkeld. Zo profiteert uiteindelijk ook de samenleving van de risico’s die de sector aangaat dankzij deze subsidie.”

Deze nieuwe regeling geeft een zwengel aan de sector om duurzame investeringen sneller rendabel te krijgen.

Gerard en Hans hebben beiden al lang ervaring met GMO, nu dus SIG&F. Zo was Hans jarenlang teamleider van het oude GMO-team van ZON, en ook Gerard is sinds zijn aanstelling als manager Finance op afstand betrokken bij deze subsidieregeling. “Het is een belangrijke subsidie voor ZON, omdat het ons als verkooporganisatie sterker maakt. Het stelt ons in staat te verduurzamen, onder andere door onze telers te faciliteren bij duurzame investeringen. Doordat we financieel sterk staan, is er veel animo om deel te nemen aan het SIG&F-programma. Je moet als organisatie tenslotte eerst zelf investeren voordat op een later moment de subsidie wordt toegekend. We doen als telersvereniging alles in samenspraak met onze leden, maar blijven als uitvoerende organisatie de regie houden over de investeringsprojecten. Als echter onze telers sterk staan, staan wij dat als verkooporganisatie ook.”

De SIG&F-subsidie kwam na de coronatijd en het ontstaan van de energiecrisis als geroepen. “Het was wellicht puur toeval, maar de subsidie kwam echt op het goede moment. De sector is altijd bezig met energiebesparing, maar de hoge gasprijzen van de afgelopen jaren, die hadden veel telers niet zien aankomen. De SIG&F-regeling zorgt er mede voor dat telers in de toekomst beter op voorbereid zijn op dergelijke situaties.”

Op duurzaamheidsgebied zijn er ook meer mogelijkheden voor de vollegrond. “Het is mooi om te zien dat ook deze groep telers echt openstaat voor duurzame investeringen. Sommigen moeten even over een drempel heen. Je moet je er natuurlijk ook wel even in verdiepen, maar het is minder ingewikkeld dan het lijkt. Door deze regeling kunnen wij ZON als verkooporganisatie én onze telers faciliteren bij ontwikkelingen op het gebied van marktgerichtheid en duurzaamheid. Het is dus echt een win-win voor alle partijen!”

Placeholder for Gerard en Hans 5Gerard en Hans 5
Het is mooi om te zien dat ook steeds meer vollegrondstelers openstaan voor duurzame investeringen.

Contact

Neem contact op voor meer informatie over de SIG&F-subsidie.