Placeholder for 2016300 Ortolanda Fotografie Oude Tonge HIGHRES DSC7337 201607152016300 Ortolanda Fotografie Oude Tonge HIGHRES DSC7337 20160715

'SIG&F is een hot topic in de sector'

Jules van Melick en Jorn Ewalts over de uitvoering van SIG&F

GMO heet tegenwoordig SIG&F, dat zal velen niet zijn ontgaan. Deze subsidie is bedoeld om telersverenigingen te helpen marktgerichter en duurzamer te produceren en er is veel over deze subsidie te vertellen. In een serie van drie artikelen belichten we eerst de oorsprong en achtergrond van SIG&F, vervolgens de operationele kant en ten slotte delen we het ervaringsverhaal van een teler. Dit is het tweede deel, waarin Financial Controllers Jules van Melick en Jorn Ewalts ons meenemen in de uitvoering van SIG&F binnen ZON.

Toen Jules een aantal jaren geleden bij ZON kwam werken, had hij wel eens van GMO – nu SIG&F – gehoord, maar hij had nooit kunnen bedenken dat SIG&F zijn specialiteit zou worden. “Het leuke aan mijn werk is dat ik veel in gesprek ben met nagenoeg alle afdelingen binnen ZON, als ook met onze telers en leveranciers. Samen kijken we naar de ontwikkelingen op de markt en de mogelijkheden en kansen die daar voor ieder liggen. Ik vind het leuk om me te focussen op het contact met alle betrokken en uit te zoeken welke investeringen er voor ZON mogelijk zijn.”

Jorn is vorig jaar juist aangenomen omdat ZON specifiek op zoek was naar een Financial Controller die zich in SIG&F wilde verdiepen. “Door mijn achtergrond in de accountancy heb ik wel vaker subsidieopdrachten moeten beoordelen en heb ik dus feeling met dit soort opdrachten en met wat er allemaal bij komt kijken om een goedkeurende verklaring te krijgen van de accountant. Ik ken dus juist die kant van het verhaal, waardoor Jules en ik elkaar mooi aanvullen.”

Ik ben veel in gesprek met telers en leveranciers, om samen te kijken naar ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op de markt.
Jules van Melick

Jules en Jorn hebben veel geleerd van hun voorgangers die zich met deze subsidie bezighielden binnen ZON, waaronder Hans Kerstjens en Mirella van Brink. Inmiddels vormen de heren samen het huidige SIG&F-team binnen ZON. “We krijgen uiteraard nog altijd ondersteuning vanuit onze collega’s, maar de meeste taken zijn nu aan ons samen overgedragen.” Jules houdt zich bezig met het contact tussen ZON, telers en leveranciers, het in kaart brengen van investeringsmogelijkheden, het vormgeven van het operationeel programma en de uitvoering hiervan, zoals het aanzetten tot opdrachten voor nieuwe investeringsprojecten. Jorn doet berekeningen van onder meer subsidiabele personeelskosten, het voorbereiden en opstellen van de jaardeclaratie van SIG&F en onderhoudt het contact richting de accountant, RVO en andere controlerende instanties.

“SIG&F is momenteel een hot topic binnen onze sector. De subsidie stelt ZON in staat verder te automatiseren, te innoveren en te verduurzamen. Bij de overgang van GMO naar SIG&F is nog meer nadruk komen te liggen op verduurzaming. Dit komt omdat Brussel nadrukkelijk de CO2-uitstoot binnen Europa wil verminderen.

De subsidie geldt alleen voor verduurzamingsmaatregelen die nu nog niet wettelijk verplicht zijn. Vanaf 2023 is de energiebesparingsplicht voor glastuinbedrijven van kracht. “Een aantal maatregelen zullen daarmee vanaf 2025 uit de SIG&F-regeling verdwijnen. Het is dit jaar dus extra belangrijk voor ZON om te kijken welke investeringen we dit jaar nog kunnen doen, voordat ze uit de SIG&F verdwijnen. We communiceren dit ook naar onze telers, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt immers bij de gehele organisatie.”

Om met een nieuwe duurzaamheidsinvestering in aanmerking te komen voor de subsidie, dient ZON van alles aantonen. “Als je een nieuwe installatie wil plaatsen, moet je bijvoorbeeld een besparing van 15% kunnen aantonen ten opzichte van de oude installatie. Dit dient rekenkundig te worden aangetoond aan de hand van een besparingsberekening. Bovendien wordt alles rondom de investering goed gearchiveerd in onze administratie, dit maakt het een hele uitdaging om dit proces te beheersen en in control te blijven. We houden bij welke gewasbescherming er gebruikt wordt en archiveren alle offertes, facturen, opleverbewijzen, certificaten en controles. Iedere investering is zo eigenlijk een project op zich. Het is veel werk, maar je weet waarvoor je het doet. De succesvolle oplevering van nieuwe zonnepanelen of een energie-installatie geeft toch iedere keer weer veel voldoening.”

Placeholder for Jules en Jorn 5Jules en Jorn 5
Iedere investering is een project op zich. Het is veel werk, maar het geeft ook veel voldoening.

“Het mooie is dat ZON als financieel gezond bedrijf in staat is om ook haar leden via financieringsmogelijkheden te stimuleren om deel te nemen. Zo wordt de drempel voor telers lager om in te stappen. Er zijn meer SIG&F-erkende productorganisaties, maar ZON is met dit financieringsprogramma uniek. Hierdoor maken we het SIGF-programma laagdrempelig voor onze totale organisatie. ZON heeft de regie over haar investeringsprojecten, maar we geloven dat we dit het beste kunnen doen in samenspraak met telers zelf, daar zijn we tenslotte een telersvereniging voor. ZON kan op deze manier samen met haar leden een mooie stap maken in het verduurzamen en marktgerichter produceren van groente en fruit”.

Contact

Neem contact op voor meer informatie over de SIG&F-subsidie.