Placeholder for Tim Steegh Trostomaten 14 voorkeurTim Steegh Trostomaten 14 voorkeur

Terug van weggeweest: deze telers kiezen opnieuw voor ZON

Onze coöperatieve telersvereniging is weer twee leden rijker. Trostomatentelers Erwin Theeuwen van Trostomatenkwekerij Theeuwen uit Wellerlooi en Tim Steegh van Maatschap Steegh uit Belfeld zijn recent toegetreden tot ZON. We bezochten beide telers om ze welkom te heten en natuurlijk ook om te horen waarom ze er - opnieuw - voor hebben gekozen om zich aan te sluiten. Beide telers waren namelijk al eerder lid van ZON.

Bij ons bezoek aan de twee telers vallen een aantal overeenkomsten op. Het zijn beiden trostomatenkwekerijen die ongeveer 7 tot ruim 7,5 hectare groot zijn. Ook zijn het allebei echte familiebedrijven, die in de jaren ’50 en ’60 zijn opgezet door hun grootvaders. Daar waar Maatschap Steegh echter volledig tot de traditionele teelt kan worden gerekend, heeft Trostomatenkwekerij Theeuwen voor ongeveer een derde belichte teelt. Trostomatenkwekerij Theeuwen heeft zich bovendien gespecialiseerd in de cocktailtrostomaten en verkoopt ook aan huis.

Ieder zijn weg

Wanneer we vragen naar hun eerdere ervaringen bij ZON, krijgen we ongeveer hetzelfde verhaal te horen. “We zijn van begins af aan lid geweest van de veiling, maar hebben ons product ook altijd direct geleverd aan onze leverancier”, aldus Tim. “Dat ging heel lang goed, maar we zijn ergens eind 2001 wel met een aantal telers in gesprek gegaan met ZON, omdat ZON andere wensen had over de verpakking van ons product dan onze leverancier. Deze verpakking had ook gevolgen voor de prijzen van ons product. We kwamen er destijds niet uit met ZON en besloten in samenspraak met onze leverancier onze handel rechtstreeks voort te zetten.”

Ook Erwin’s bedrijf is jarenlang lid geweest van ZON. “We leverden ook altijd rechtstreeks aan onze leverancier en dat ging lange tijd prima. We betaalden toendertijd alleen wel de volledige provisie aan ZON en dat vonden we niet helemaal eerlijk. Toen we dit ergens rond 2004 met een aantal telers aankaartte bij toenmalige directie van ZON, lagen we hierover niet helemaal op één lijn. We hebben daarom destijds uitgetekend bij ZON en zijn onze eigen weg gegaan.”

Ruimte voor eigen keuzes

Hoe anders is hun beider ervaring met ZON nu. Zowel Erwin als Tim ging het afgelopen jaar weer het gesprek aan met ZON, en dat verliep heel anders dan in het verleden. “Er is veel veranderd binnen ZON”, vindt Tim. “ZON geeft ons nu juist veel ruimte om het op onze manier te doen.” Ook Erwin is positief. “Het gesprek met ZON was heel prettig en ik kreeg het gevoel dat over alles te praten was. Er werd ruim gedacht en gekeken hoe we onze samenwerking voor beide partijen rendabel konden maken. Ik krijg bovendien genoeg ruimte om mijn eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden. Het team van ZON staat echt open voor een coöperatieve manier van samenwerken.”

Placeholder for Erwin Theeuwen Trostomaat 7 voorkeurErwin Theeuwen Trostomaat 7 voorkeur
ZON geeft ons veel ruimte om het op onze eigen manier te doen en staat open voor een coöperatieve samenwerking.
Erwin Theeuwen
Kwekerij Theeuwen

Een sterke regio

De reden dat beide telers opnieuw hebben besloten lid te worden van ZON, ligt met name bij de GMO-erkenning die ZON sinds 2022 weer heeft. Tim: “Het is natuurlijk heel fijn dat ZON over deze erkenning beschikt. Het biedt veel investeringsmogelijkheden voor alle aangesloten telers en het was voor mij reden genoeg om opnieuw een lidmaatschap te overwegen. Daarnaast ben ik blij dat we nu ook over de rechtstreekse handel met onze leverancier op één lijn liggen, want een goede samenwerking is voor mij nog altijd het allerbelangrijkst.”

Naast de GMO-certificeringen geven zowel Tim als Erwin aan het stukje regiobinding belangrijk te vinden. “Het is voor iedere teler die hier gevestigd is van belang om de regio sterk te houden en onze samenwerking met ZON draagt daaraan bij”, vindt Erwin. Ook Tim vindt dit van belang. “Naast het versterken van de regio, is het natuurlijk ook heel praktisch dat ZON zo dichtbij zit. Het maakt de samenwerking een stuk gemakkelijker, als je elkaar nodig hebt zijn de lijntjes kort.”

Placeholder for Tim Steegh Trostomaten 2 voorkeurTim Steegh Trostomaten 2 voorkeur
GMO biedt veel investeringsmogelijkheden voor alle aangesloten telers en het was voor mij reden genoeg om opnieuw een lidmaatschap te overwegen.
Tim Steegh
Maatschap Steegh

Namens het hele team van ZON heten we Maatschap Steegh en Trostomatenkwekerij Theeuwen van harte welkom en hopen we op een prettige en langdurige samenwerking.

Voel u thuis bij ZON!

De coöperatieve gedachte staat bij ZON centraal.

 • Faciliterende rol ZON
  ZON faciliteert u in een scala aan ondersteunende activiteiten zoals logistiek, verpakken, kwaliteitszorg en marketing.
 • 1 op 1 contact met een persoonlijke Product Manager
  De Product Manager handelt altijd vanuit uw belang en ondersteunt u bij het bepalen van de verkoopstrategie.
 • ZON streeft naar groei
  Samen streven wij ernaar om uw areaal, bedrijf en product duurzaam te laten groeien.

Aansluiten bij ZON

Placeholder for Paprikas in ZLC 5Paprikas in ZLC 5
Lidmaatschap
Lidmaatschap

Word lid van ZON en voel u thuis bij een coöperatie van gedreven telers en medewerkers die alles voor u uit de markt halen.

 • Kennis delen met andere telers
 • De best mogelijke prijs voor uw product
 • Een concurrerende provisie
 • Gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden binnen de SIG&F-regeling
Placeholder for Roy Houben savooie kool 28Roy Houben savooie kool 28
Contract afspraken
Contract afspraken

Eigen verkoop goed geregeld en nog op zoek naar hét verkoopinstrument voor de afzet van uw producten?

 • Gebruikmaken van de nieuwste mogelijkheden van de klok
 • Vaste afspraken over het aan te leveren product
 • Een eerlijke en goede prijs
 • Zekerheid over afname product