Placeholder for Saskia Coenen 3 minSaskia Coenen 3 min

ZON behaalt voor het eerst MVO-Keurmerk

“Met dit keurmerk laten we zien hoe belangrijk duurzaamheid voor ons is”

ZON heeft al een tijdje de ambitie om het MVO-Keurmerk te behalen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), staat voor ZON immers hoog in het vaandel. Eind oktober vond hiervoor de eerste audit plaats en tijdens deze eerste periodieke controle werd vastgesteld dat ZON voldoet aan alle eisen voor het certificaat. Goed nieuws dus! Twee dagen voor de audit spraken we Saskia Coenen, die zich het afgelopen jaar bij ZON heeft beziggehouden met alle voorbereidingen voor deze certificering.

Placeholder for Saskia Coenen 3Saskia Coenen 3

Tijdens haar opleiding Bedrijfskunde en Agri-Foodbusiness aan de HAS in Venlo, liep Saskia al stage bij ZON. Dit beviel zo goed, dat ze na haar afstuderen in 2022 vrijwel direct in dienst kwam bij ZON als Junior Advisor QA. Saskia is opgegroeid in een echte telersfamilie. Naast haar werk voor ZON werkt ze dus ook nog mee in het familiebedrijf, waar ze sinds 1 januari jongstleden mede-eigenaar van is. “Voor ZON houd ik me met name bezig met QA-gerelateerde zaken en met duurzaamheid”, begint Saskia te vertellen. “In eerste instantie heb ik me gefocust op het opzetten van alles wat nodig is voor het behalen van het MVO-Keurmerk. Steeds meer bedrijven, organisaties en brancheverenigingen zien dit certificaat als erkenning van duurzaam ondernemerschap. Het wordt bovendien vanaf 2026 verplicht voor ZON om ieder jaar te voldoen aan de CSRD-wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive). We moeten dan jaarlijks een duurzaamheidsrapportage uitbrengen en precies weten waar we staan.”

Mens, milieu en organisatie

“Het MVO-Keurmerk legt de nadruk op de thema’s people, planet en profit”, vertelt Saskia verder. “Op al deze vlakken moet je als bedrijf laten zien dat je duurzaam bezig bent. Er wordt dus organisatiebreed ingezoomd op je omgang met medewerkers, je CO2-uitstoot, transparante geldstromen en met wie je zakendoet. Zo raakt elk onderdeel van het certificaat een aantal punten binnen de organisatie, waarmee gecontroleerd wordt of je daaraan voldoet.”

Steeds meer bedrijven en brancheverenigingen zien dit certificaat als erkenning van duurzaam ondernemerschap.

Saskia legt uit dat het al langer de ambitie van ZON was om dit certificaat te behalen. “Enerzijds omdat je daarmee een goede indruk geeft aan klanten, anderzijds omdat het certificaat een concreet stappenplan biedt voor de verduurzaming van je bedrijf. Je kunt je als het ware optrekken aan alle punten op de checklist. Ieder jaar opnieuw vindt weer een controle plaats. Je hebt dus een stok achter de deur om te blijven focussen en reflecteren op duurzaamheid in relatie tot alle processen in je organisatie. Bovendien heeft het keurmerk meerdere niveaus. We gaan nu eerst voor een basis-certificering, maar willen daarna natuurlijk verder richt brons, zilver en goud. We kunnen dus ook binnen het keurmerk nog groeien en ZON stap voor stap verder verduurzamen.”

Op maat verduurzamen

“Het MVO-Certificaat houdt ook rekening met het feit dat verduurzaming voor iedere onderneming iets anders kan betekenen. Voor kleine ondernemers is het bijvoorbeeld al een hele stap als er een elektrische auto komt, terwijl voor grote bedrijven misschien de aanleg van 200 zonnepanelen een belangrijke stap is. ZON heeft inmiddels al diverse stappen gezet om haar CO2-uitstoot te verminderen. Zo zijn er dit jaar zonnepanelen geplaatst op het dak van ons kantoor, houden we ons bezig met de verduurzaming van verpakkingen en stimuleren we lease-rijders om de keuze te maken voor een elektrische auto. We hebben hiervoor laadpalen voor het kantoor laten plaatsen. We onderzoeken ook of we op het gebied van transport kunnen verduurzamen, door meer samen te werken met duurzame transporteurs.”

“Het is ons doel om in 2025 een CO2-reductie van 50% te hebben bereikt”, zegt Saskia. “Hiervoor werken we samen met een bedrijf dat onze CO2-footprint berekent. Begin 2024 krijgen we een duidelijk beeld van waar we staan. Op basis daarvan kunnen we uitrekenen wat nog nodig is om die 50% reductie te halen.”

Volle kracht vooruit

“Na hier een jaar mee bezig te zijn geweest, kan ik wel zeggen dat dit keurmerk echt de hele organisatie van ZON raakt. Ik ben continu met alle afdelingen in gesprek om te kijken hoe we kunnen sturen richting meer duurzaamheid en we hebben het behalen van dit certificaat echt samen voor elkaar gebokst. Natuurlijk willen we daarbij ook de telers niet vergeten. Zo zijn we voor de glastuinbouw bezig met de Horti Foodprint Circle, een meting die inzicht geeft in de milieu-impact van glasteelt. Telers willen ook graag verduurzamen, dat merk je steeds meer. We zijn momenteel bezig met een pilot bij een aantal telers, volgend jaar willen we voor zo veel mogelijk van onze telers deze berekeningen laten maken.”

“Het zal voor ZON de grootste uitdaging zijn om ons werk te blijven doen zoals we dat nu doen, maar dan op een duurzame manier”, besluit Saskia. “Het is daarbij heel belangrijk hoe we dit uitdragen naar de buitenwereld. Naar telers, maar ook naar klanten en concurrenten. We willen natuurlijk bovenal de juiste ondersteuning en faciliteiten blijven bieden voor telers. Bovendien wil je telers ook stimuleren om te verduurzamen door bijvoorbeeld SIG&F subsidies te bieden. Het is echter wel essentieel dat dit op een manier gebeurd, die voor telers eerlijk en haalbaar is. Het belangrijkste is volgens mij dat we met z’n allen heel graag wíllen verduurzamen. Als we zo doorgaan, blijven we op een positieve manier vooruit bewegen richting duurzaamheid.”


Het is ons doel om in 2025 een CO2-reductie van 50% te bereiken.

Contact

Meer informatie over duurzaamheid bij ZON? Neem dan contact op met Saskia Coenen.