Placeholder for Hoofdgebouw ZON 2024 8Hoofdgebouw ZON 2024 8

ZON gaat voor de toekomst

Directeur John Willems over de rebranding van ZON en toekomstvisie

Royal ZON, ZON fruit & vegetables, ZON Holding, Veiling ZON… De coöperatieve telersorganisatie heeft sinds haar oprichting in 1915 al veel verschillende namen gekregen. Sinds kort gaat ZON echter simpelweg door het leven als ZON. Met deze rebranding wil ZON laten zien dat ze zichzelf door positieve ontwikkelingen binnen de organisatie echt tot een wezenlijk ander bedrijf heeft ontpopt. Tegelijkertijd blijven alle zaken waar telers, retailers en andere partners altijd op kunnen rekenen juist hetzelfde. ZON blijft dus ZON, maar dan wel met een nieuwe blik op haar eigen organisatie en op de relaties met telers en klanten. Directeur John Willems neemt ons mee in het nieuwe verhaal van ZON.

Blik van de klant

“Toen ik hier aan de slag ging, viel me op dat het klantperspectief vaak ontbrak binnen de bedrijfsvoering van ZON”, begint John zijn verhaal. “Bestuur en managementteam heeft zich er de afgelopen jaren voor ingezet, om dit juist wél te integreren in het bedrijf. Daarnaast willen we de focus leggen op het vergroten van de betrokkenheid en inbreng vanuit onze telers. Je moet je voorstellen dat het een aantal jaren geleden heel anders ging hier. Telers brachten hun product naar ZON en wilden dit het liefst nog dezelfde dag tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen. De ene dag kwam er veel binnen van een bepaald product, de andere dag heel weinig. Toch werd er verwacht dat er altijd een goede prijs voor de producten werd behaald. Vanuit de klant bezien, was dit helemaal geen ideale situatie. Die wist namelijk niet wat er iedere dag aan product beschikbaar zou zijn, maar werd wel geacht goed te betalen. Ook voor ZON en voor telers was deze werkwijze niet per se de beste.”

Inmiddels pakt ZON het heel anders aan, aldus John. “We hebben goed in beeld gebracht wie onze klanten zijn, wat ze graag willen en hoe we dat samen kunnen bereiken. Door gesprekken te voeren met klanten én afspraken te maken voor de lange termijn, is het voor alle partijen fijner en is er ook veel meer mogelijk. Door daarnaast telers en klanten samen om tafel te zetten, is er bij beiden veel meer begrip voor elkaars perspectief en elkaars wensen.” De nieuwe aanpak waar ZON mee is gestart, heeft veel positieve veranderingen teweeggebracht. Niet alleen is het imago van ZON onder telers en klanten positief veranderd, ook medewerkers werken met veel plezier aan de toekomst van onze organisatie. Na jaren van krimp, zit het bedrijf dan ook eindelijk weer in een groeifase.

Placeholder for 07 A604507 A6045
Door telers en klanten samen om tafel te zetten, is er bij beiden veel meer begrip voor elkaars perspectief en elkaars wensen.

Maatwerk voor telers en klanten

“Het voordeel van een gerenommeerd bedrijf als ZON, is dat alle dagelijkse processen gewoon goed lopen en dat je daar nauwelijks omkijken naar hebt”, legt John uit. “Aanpassen aan een veranderende realiteit is echter lastiger. Toch is het ZON nu aardig gelukt om een andere koers in te slaan en daar ben ik ook heel trots op. We moeten namelijk wel mee kunnen bewegen. Bijvoorbeeld met het feit dat er steeds minder telers zijn die wel steeds groter worden, maar ook bijvoorbeeld met steeds hogere eisen die klanten aan producten stellen. Al deze ontwikkelingen vragen maatwerk. Iedere teler en iedere klant is anders. Er zijn telers die graag hun product voor de klok (digitaal platform voor daghandel) willen brengen, maar er zijn er ook die juist voor een grote klant willen telen. Dit vraagt een totaal andere bedrijfsvoering en daar zit precies de meerwaarde van ZON, namelijk dat we telers op maat kunnen faciliteren bij hun onderneming. Geen ‘one size fits all’-aanpak, maar een individueel plan per teler, waar de verkoopstrategie uiteraard een belangrijk onderdeel van is.”

De meerwaarde van ZON zit hem erin dat we telers op maat kunnen faciliteren bij hun onderneming.

ZON in de toekomst

John vertelt hoe ZON de afgelopen tijd hard heeft gewerkt aan een vijfjarenstrategie. “We hebben veel nagedacht over hoe we ons al ontwikkeld hebben en over hoe we ons in de toekomst willen positioneren. We hebben gemerkt dat we bij aangesloten telers en klanten een goed imago hebben. Qua tevredenheid hebben we bij deze groepen veel kunnen verbeteren. Bij potentiële leden of niet-aangesloten klanten, heerst echter vaak nog een beeld van het ZON van twintig jaar geleden. Dat beeld past niet meer bij de realiteit van nu. Telkens als we met een nieuwe teler of klant in gesprek komen, krijgen we te horen dat ze niet in de gaten hadden wat er allemaal voor interessants bij ZON gebeurt én dat ze positief verrast zijn. Met de vereenvoudiging van onze naam naar simpelweg ZON en met de daarbij horende communicatiestrategie, hopen we niet-aangesloten telers en klanten, maar ook potentiële werknemers een duidelijk signaal te geven dat ZON een interessante partij is om eens mee om tafel te zitten.”

“Met onze nieuwe naam benadrukken we wat we willen, namelijk zo veel mogelijk dingen op een zo simpel mogelijke manier doen. We willen bovendien af van het woord ‘veiling’, omdat we dat in essentie niet zijn. We faciliteren individuele en groepen telers bij hun ondernemerschap en bemiddelen richting een aantal grote klanten. De klok blijft natuurlijk een belangrijk onderdeel van ZON. Het is echter meer uitgegroeid naar een digitaal platform voor daghandel, dat in de kern gaat om samenwerking met andere clubs. Dit om een zo breed mogelijk aanbod te creëren voor onze gezamenlijke klanten. Dit is toch iets wezenlijk anders dan een veiling.”

Placeholder for John zandkleurig colbert voorkant gebouw 3John zandkleurig colbert voorkant gebouw 3
Met de naam ZON benadrukken we wat we willen, namelijk zo veel mogelijk dingen op een zo simpel mogelijke manier doen.

Ten slotte wil John de kracht van ambassadeurschap benadrukken voor de toekomst van ZON. “We willen graag verder groeien met ZON. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat we onze eigen leden en klanten tevreden houden, zodat zij deze tevredenheid over ons ook weer kunnen uitstralen richting potentiële leden en klanten. Wanneer onze eigen leden en medewerkers de naam ZON met trots uitdragen, betekent dat alles voor ons. Dat is de enige manier voor ZON om op een gezonde manier te kunnen groeien. Dit is dan ook de weg die we in willen slaan de komende jaren. Een gezonde groei bereiken door onze eigen telers en klanten goed te blijven faciliteren en nieuwe telers en klanten aan te trekken door te laten zien wat we allemaal in huis hebben.”