Placeholder for Aardbei 2Aardbei 2

Duurzaamheid

Binnen ZON wordt er actief gewerkt aan duurzaamheidsdoelstellingen, waarbij verschillende afdelingen binnen ZON betrokken zijn, om zo kennis en kunde bij elkaar te brengen vanuit verschillende expertises.

Binnen ZON wordt er actief gewerkt aan duurzaamheidsdoelstellingen, waarbij verschillende afdelingen binnen ZON betrokken zijn, om zo kennis en kunde bij elkaar te brengen vanuit verschillende expertises. ZON streeft naar een duurzaam gebruik van energie, grondstoffen, middelen en materialen. Binnen ZON komt duurzaamheid op verschillende manier tot uitdrukking, zoals milieuvriendelijke verpakkingen en biologische gewasbeschermingsmiddelen bij onze telers. Samen met de verschillende afdelingen binnen ZON wordt er aandacht besteed aan o.a. duurzame verpakkingen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en om aan de beoogde CO2-reductie van 50% te voldoen. ZON speelt in op de markteisen en de behoeftes van de klanten, daarnaast heeft ZON een vooruitstrevende blik richting een duurzame organisatie voor haar telers, klanten en medewerkers.

Placeholder for Peeters brooker bloemkool 8Peeters brooker bloemkool 8

Jaarlijkse CO2-uitstoot

ZON meet als bedrijf vanaf 2019 jaarlijks de CO2-uitstoot en stelt actiepunten om de footprint te verkleinen.

ZON gelooft dat duurzaam geteelde groenten en fruit garant staan voor eten met een goed gevoel. Zo doen de telers van ZON er elke dag alles aan om duurzamer te ondernemen, denk hierbij aan:

  • Natuurlijke gewasbescherming
  • PlanetProof laten certificeren
  • Keuze voor een duurzamer verpakkingsmateriaal
  • Investeringen die CO2-reductie tot gevolg hebben


Placeholder for Harry Thijssen sla 19Harry Thijssen sla 19
ZON heeft een vooruitstrevende blik richting een duurzame organisatie voor haar telers, klanten en medewerkers.
Saskia Coenen
Placeholder for Coeur de Boeuf aan struikCoeur de Boeuf aan struik

Innovatie en duurzaamheid

Daarnaast worden alle innovatietrajecten die ZON met haar telers uitvoert, geconformeerd aan de geldende doelstellingen rondom verpakkingen en andere duurzaamheidsaspecten om een toekomstbestendig nieuw product of ras in de markt te kunnen zetten. Verder ondersteunt ZON regelmatig lokale en regionale initiatieven door middel van sponsoring, vaak in de vorm van product sponsoring.

Placeholder for 2015 0325 Ronde tomaat kas2015 0325 Ronde tomaat kas
MVO-Keurmerk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

ZON heeft zich in oktober 2023 voor het eerst geconformeerd aan het MVO-Keurmerk (ISO 26000) waarbij de nadruk ligt op People, Planet en Profit. Met dit keurmerk wordt aangetoond dat een bedrijf aantoonbaar aan MVO doet. Het certificaat wordt door steeds meer organisaties, opdrachtgevers, brancheverenigingen en overheden (h)erkend. Hiermee wil ZON vooruitstrevend zijn op de markt, de keten en het toenemende belang van MVO.