Placeholder for Aardbei 2Aardbei 2

Duurzaamheid

Binnen ZON is er een duurzaamheidsteam actief, met mensen van verschillende afdelingen bij ZON, om zo kennis en kunde bij elkaar te brengen vanuit verschillende expertises.

Duurzaamheid binnen ZON

ZON streeft naar duurzaam gebruik van energie, grondstoffen, middelen en materialen. Duurzaamheid komt onder meer tot uitdrukking in milieuvriendelijke verpakkingen en biologische gewasbescherming bij onze telers.

Binnen het duurzaamheidsteam wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als verpakkingsdoelstellingen die vastgelegd staan in het SIFAV 2025, actiepunten om aan de beoogde CO2-reductie van 50% te voldoen, telerinterviews en ondersteuning m.b.t. certificeringen als PlanetProof en GlobalGAP. ZON formuleert haar eigen doelstellingen ‘aan de hand van een routekaart duurzaamheid’ om aan de markteisen te voelden en op consumenten vraag in te spelen.

Placeholder for Bospeen 1Bospeen 1
ZON streeft naar duurzaam gebruik van energie, grondstoffen, middelen en materialen.
Duurzaamheidsteam ZON
Placeholder for Paprika (rood/snack)Paprika (rood/snack)

Jaarlijkse CO2-uitstoot

ZON meet als bedrijf vanaf 2019 jaarlijks de CO2-uitstoot en stelt actiepunten om de footprint te verkleinen.

Wij geloven erin dat duurzaam geteelde groenten en fruit garant staan voor eten met een goed gevoel. Zo doen onze telers er elke dag alles aan om duurzamer te worden, denk hierbij aan:

  • Natuurlijke gewasbescherming
  • PlanetProof laten certificeren
  • Keuze voor een duurzamer verpakkingsmateriaal
  • Investeringen die CO2-reductie tot gevolg hebben


Placeholder for Coeur de Boeuf aan struikCoeur de Boeuf aan struik

Daarnaast worden alle innovatietrajecten die ZON met haar telers uitvoert, geconformeerd aan de geldende doelstellingen rondom verpakkingen en andere duurzaamheidsaspecten om een toekomstbestendig nieuw product of ras in de markt te kunnen zetten. Verder ondersteunt ZON regelmatig lokale en regionale initiatieven door middel van sponsoring, vaak in de vorm van product sponsoring.