Disclaimer

Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. (ZON), ZON Holding B.V. en al haar daaraan verbonden werkmaatschappijen, hierna te noemen “ZON”, verlenen u hierbij toegang tot http://www.royalzon.com ; ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

ZON behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden via deze weg alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

ZON spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ZON.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ZON nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ZON.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ZON, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig en Privacy

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Aanvullend op deze disclaimer verwijst ZON u graag naar haar Privacy Policy, eveneens te vinden op de Website. Hierin staat onder meer beschreven welke persoonsgegevens ZON van u verwerkt, welke cookies worden verzameld, wat uw privacygerelateerde rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen en/of opmerkingen betreffende deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Teksten

De inhoud van deze website is samengesteld onder verantwoordelijkheid van ZON