Placeholder for Harry Thijssen sla 19Harry Thijssen sla 19

Inloggen bij Z-online

Deze website is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers met een correcte gebruikersnaam en toegangscode. Constatering van ongeautoriseerde toegang of pogingen daartoe, zal leiden tot juridische stappen. De site werkt, om veiligheidsredenen, via https.

Z-online is het portaal waarin telers en kopers informatie vastleggen en kunnen opvragen. Onder andere:

  • Foto's producten klokverkoop
  • Klachtenprocedure
  • Verkoopvoorwaarden
  • Telefoonlijst
  • Informatie over transacties/nota's
  • Opslagen per colli
  • Circulaires