Placeholder for Hoofdgebouw ZON 2024 10Hoofdgebouw ZON 2024 10

Over ZON

Inmiddels bestaat ZON 109 jaar. In 2015 heeft ZON het predicaat Koninklijk ontvangen. Dat was een bijzondere dag in de rijke geschiedenis van de coöperatie.

Lees verder

In het kort

De Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. is op onderscheidende wijze actief in de internationale wereld van groenten en fruit. ZON heeft zich ontwikkeld tot partner van telers in Nederland en is een slagvaardige, klantgerichte afzetorganisatie. Transparant, laagdrempelig en op basis van gelijkwaardigheid willen we met onze telers en klanten communiceren.

Wij leveren via efficiënte ketens. Met optimale dienstverlening begeleidt en ondersteunt ZON de teler om gezonde en veilig geteelde groenten en fruit te leveren. Ook stimuleren wij de ontwikkel- en groeiambities van onze leden.

Het vermarkten gebeurt via ons digitaal platform voor de daghandel en door rechtstreekse belevering van onze klanten. Direct van de bron naar de consument. Ook bieden we maatwerk en persoonlijke hulp bij het verbinden van onze telers aan afnemers van ZON.

De wensen van onze telers én onze klanten zijn daarbij uiteraard het uitgangspunt.

Placeholder for Hoofdgebouw ZON 2024 1Hoofdgebouw ZON 2024 1

Missie

Wij streven ernaar als telersvereniging te opereren tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijke dienstverlening, waar teler, klant en medewerker heel tevreden over zijn.

Placeholder for Pallets dynamiek op de werkvloer 1Pallets dynamiek op de werkvloer 1

Visie

Wij geloven in internationale efficiënte vers-ketens met een toekomstbestendige productie van groenten en fruit, die bijdragen aan een gezonder leven.

Placeholder for Sla in kas 1Sla in kas 1

Ambitie

Het past in onze ambitie om de samenwerking met onze leden en klanten te verdiepen en te versterken om hen optimaal te ondersteunen bij alle groeiambities. Hiervoor verbinden we de juiste mensen en kennis, waardoor ZON kansen binnen de sector creëert.

Kernwaarden ZON

De kernwaarden: relatiegerichtheid, resultaatgerichtheid en professionaliteit bepalen hoe we bij ZON elke dag opereren én in de manier waarop we omgaan met telers, klanten, medewerkers én alle andere belanghebbenden. Onze kernwaarden verenigen ons en onderscheiden onze organisatie.

Placeholder for Relatiegericht iconRelatiegericht icon
Relatiegerichtheid

Wij hebben oprechte aandacht en belangstelling voor onze telers, klanten en collega’s en stellen alles in het werk om hen te ondersteunen.

Placeholder for ResultaatgerichtResultaatgericht
Resultaatgerichtheid

Wij zien mogelijkheden voor bestaande of nieuwe producten of diensten, hier handelen we naar. We behartigen de belangen van telers, klanten en de eigen organisatie.

Placeholder for ProfessionaliteitProfessionaliteit
Professionaliteit

Wij zijn continu bezig onze organisatie en processen te verbeteren. We nemen onze verantwoordelijkheid, zijn transparant en komen onze beloftes na.

Placeholder for 2015 0325 Ronde tomaat kas2015 0325 Ronde tomaat kas
MVO-Keurmerk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

ZON heeft zich in oktober 2023 voor het eerst geconformeerd aan het MVO-Keurmerk (ISO 26000) waarbij de nadruk ligt op People, Planet en Profit. Met dit keurmerk wordt aangetoond dat een bedrijf aantoonbaar aan MVO doet. Het certificaat wordt door steeds meer organisaties, opdrachtgevers, brancheverenigingen en overheden (h)erkend. Hiermee wil ZON vooruitstrevend zijn op de markt, de keten en het toenemende belang van MVO.