Kernwaarden ZON

De kernwaarden: relatiegerichtheid, resultaatgerichtheid en professionaliteit bepalen hoe we bij ZON elke dag opereren én in de manier waarop we omgaan met telers, klanten, medewerkers én alle andere belanghebbenden. Onze kernwaarden verenigen ons en onderscheiden onze organisatie.

Placeholder for Relatiegericht iconRelatiegericht icon
Relatiegerichtheid

Wij hebben oprechte aandacht en belangstelling voor onze telers, klanten en collega’s en stellen alles in het werk om hen te ondersteunen.

Placeholder for ResultaatgerichtResultaatgericht
Resultaatgerichtheid

Wij zien mogelijkheden voor bestaande of nieuwe producten of diensten, hier handelen we naar. We behartigen de belangen van telers, klanten en de eigen organisatie.

Placeholder for ProfessionaliteitProfessionaliteit
Professionaliteit

Wij zijn continu bezig onze organisatie en processen te verbeteren. We nemen onze verantwoordelijkheid, zijn transparant en komen onze beloftes na.